پیام های آسمان
احادیث


 


نویسنده : ...
تاریخ : پنج شنبه 9 بهمن 1394
زمان : 1:49
مطالب سال 94
| ادامه مطلب...

نام ونام خانوادگی:                                             بسمه تعالی                                آزمون عربی هفتم تا ص 31

شماره ردیف:                                   دبیرستان نمونه دولتی شهید رجایی                               آذر 1394

1- ترجمه صحیح جمله « آفةُ العلمِ النّسیانُ » کدام گزینه می باشد؟

الف: آفت عمل فراموشی است.               ب: آفت علم فراموشی است

ج: آفت زبان فراموشی است                  ج: آفت عمل زبان است

2- کدام گزینه عربی جمله مقابل است؟ « این مرد، پزشکی است.»

الف: هذا الرجلُ ، طبیبٌ             ب: هذا، رجلٌ طبیبٌ              ج: هذا الطبیبٌ ، رجُلٌ               د: هذه الرجلُ ، طبیبٌ

3- کدام جمله صحیح نمی باشد؟

الف: ذلک جبلٌ            ب: هاتانِ وردتانِ              ج: اولئکَ اولادٌ              د: هذا مدرسةٌ

4- معنای کدام کلمه غلط می باشد

الف: فوق: بالا               ب: یَد: دست             ج: هُناکَ: اینجا               د: جنة: بهشت

5_ ترجمه عبارت مقابل کدام است؟     « لِهذا الصّفِّ ، نافذتانِ جمیلتانِ »

الف: این کلاس، دو پنجره زیبا دارد                   ب: برای این کلاس، دو پنجره زیبا است

ج: برای آن کلاس، دو پنجره زیبا است               د: مورد الف وب

6- اسم اشاره مناسب برای کلمات مقابل به ترتیب کدام گزینه می باشد؟ « ولدانِ- مُجاهدة- ایرانیات »

الف: هذانِ- هذه- هولاء               ب: هذانِ- هذا- اولئکَ            ج: هاتانِ- هذه- هولاء             د: هاتانِ- هذا- اولئکَ

7- برای جای خالی ، کدام گزینه مناسب است؟ « عَباسٌ وَ هاشمٌ و میثَمٌ ، ...... »

الف: لاعبونَ             ب: لاعِباتٌ              ج: لاعبٌ              د: مَسرورانِ

8- کلمه متفاوت را مشخص کنید

الف: انتَ          ب: هوَ           ج: هیَ             د: هَل

9- جای خالی عبارت مقابل ، با کدام گزینه کامل می شود؟    « ..... هذه الحقیبةُ ؟ لِمریم. »

الف: لِمَن              ب: ما             ج: مَن               د: هل

10- برای جای خالی مقابل، کدام گزینه مناسب است؟  « رُبَّ ....... کَالحُسامِ »

الف: لِسانٍ              ب: رجُلٍ            ج: جلیسٍ             کَلامٍ

11- پاسخ سوال مقابل ، کدام گزینه می باشد؟   « مَن هوَ اُستاذُ اللُّعةِ الفارسیَّةِ؟ »

الف: السَّیِّدُ اکبری               ب: السَّیِّدةُ شَفیعی              ج: لِلسَّیِّد اکبری               د: لِلسَّیِّدةُ شَفیعی   

12- متضاد واژه ی « حُسن » و مترادف واژه « خَلف» کدام است؟

 الف: سوء /  وَراء               ب: خُلق /  وَراء                ج: سوء /  امام               د: بعید /  تحت

13- معادل مونث واژگان « هذا – اَنتَ » کدام است؟

 الف: هذه – انتِ               ب: تلکَ – انتِ               ج: هذا – هیَ              د: تلکَ -  ی

14- گزینه مناسب برای سوال مقابل کدام است؟  « مَن اَنتِ یا بنتُ ؟ »

الف: اَنتِ صدیقُ زینب              ب: انا صَدیقةُ زینب              ج: هوَ صدیق زینب             د: هیَ صدیقة زینب

15- گزینه مناسب برای جمله مقابل کدام است؟  « سَلامةُ العیشِ فی ...... »

الف: اللسانِ              ب: الاحسانِ              ج: المُداراةِ               د: العیشِ

16- معنای کدام کلمه صحیح می باشد؟

 الف: منضدة: پنجره               ب: اُم : مادران                ج: ما هوَ : کیست               د: وَحدة : تنهایی

17- کدام ترجمه صحیح نمی باشد

الف: حُبُّ الوَطنِ مِنَ الایمانِ : دوست داشتن وطن از ایمان است

ب: العَجلَةُ مِنَ الشَّیطانِ : عجله از شیطان است.

ج: هوَ بائِعُ الحَقائب ؟ : او فروشنده کیف ها ست

د: الجهلُ مَوتُ الاحیاء: نادانی زندگی مردگان است

18- کدام گزینه مناسب جای خالی جمله مقابل است؟  « طَلَبُ العِلمِ .... »

الف: فریضةُ              ب: بِلا             ج: نِسیان              د: ایمان

19- کدام کلمه از نظر معنا با بقیه فرق می کند؟

الف: اُخت             ب: اَخ             ج: اُم               د: کاتب

20- در جای خالی کدام کلمه قرار می گیرد؟ « هذانِ ....... ، نظیفتانِ »

الف: الولد              ب: الولدانِ             ج: الولدتانِ              د: الولدینِ  

 

                                                                                                                                موفق باشید


نویسنده : ...
تاریخ : دو شنبه 16 آذر 1394
زمان : 18:47
نکات ومطالبی درباره عربی متوسطه 1
| ادامه مطلب...

 

نویسنده :عادل اشکبوس تاریخ:جمعه 1390/02/2-ساعت 19 و 01 دقیقه و 57 ثانیه

برای گفتنِ ساعت سه حالت هست :

حالت نخست : « ساعت کامل است .  » مثال :

الساعةُ الآنَ الواحِدةُ تماماً / الساعةُ الآنَ الثانیةُ تماماً / الساعةُ الآنَ الثالِثـةُ تماماً / الساعةُ الآنَ الرّابـعةُ تماماً .

الساعةُ الآنَ الخامِسةُ تماماً / الساعةُ الآنَ السادسةُ تماماً / الساعةُ الآنَ السابعةُ تماماً / الساعةُ الآنَ الثامنةُ تماماً

الساعةُ الآنَ التّاسعةُ  تماماً . / الساعةُ الآنَ العاشرةُ تماماً . / الساعةُ الآنَ الحادیةَ عَشْرَةَ تماماً . / الساعةُ الآنَ الثانیةَ عَشرةَ تماماً .

حالتِ دوم : « ساعت ، گذشته دارد . » مثال :

 الساعـةُ الآنَ ...

الخامِسـةُ و خَمسُ دقائق (  پنج و پنج دقیقه ) / الخامِسـةُ و الرّبـعُ ( پنج و ربع ) / الخامسةُ و الثُّـلث ( پنج و بیست دقیقه ) /الخامِسةُ و خمسةٌ و عِشرونَ دقیقةً ( پنج و بیست و پنج دقیقه) / الخامِسةُ و النِّصف ( پنج و نیم )

حالتِ سوم : « ساعت ، مانده دارد . »

 در این حالت در زبانِ  عربی به جای اینکه مانند فارسیِ معیار گفته شود : « ساعت ده دقیقه به پنج است .» ؛  می گویند : « ساعت پنج ، ده دقیقه کم است . » مثال :

الخامسةُ إلّـا عَشرُ دقائق ( ده دقیقه مانده به پنج ) / السّادسةُ إلّـا خمسةَ دقیقةً  ( پنج دقیقه مانده به شش )

« السّابعـةُ إلّـا ثلثاً » و یا « السابعةُ إلّا عِشرینَ دقیقةً » ( بیست دقیقه مانده به پنج )

كَم الساعة ؟           ( به عربی فصیح در کنار گویش عربی حوزه خلیج فارس )

الواحدةُ تماماً                الثانیةُ و الرُبْع              الثانیةُ و عَشرُ دقائق          الثالثةُ و النـصف

    وحدة                           ثِنْتیِن و رُبـُع                      ثِنـْتیِن و عَشْرة                      اِتْلاثة و نُـص

السابعةُ و النصف        الخامسةُ إلاّ عشرَ دقائق        العاشرةُ إلاّ ثلثاً        الحادیةَ ‏عشرةَ ‏إلاّخمسَ ‏دقائق

  سبعة و نُص                         خمسة إلاّعشرة                 عشرة إلاّ ثِلِث                     اِدَعَش إلاّ خمسة


نویسنده : ...
تاریخ : دو شنبه 27 مهر 1394
زمان : 21:56
متون عربی نهم (جهت استفاده دانش اموزان برای ترجمه) با تشکر از ستا ر حسن زاده دانش اموز پایه نه
نویسنده : ...
تاریخ : یک شنبه 26 مهر 1394
زمان : 10:7
علائم راهنمایی و رانندگی به ترتیب از راست ( درس دوم عربی نهم)


                                                                                           

  1- مرورالشاحنا ت ممنوع           عبور کامیون ممنوع               no entry  for  trucks              

  2- مرورالسیارات ممنوع            عبور سواری ممنوع               no entry  for  cars

  3- سَحب العربات ممنوع             عبور کامیون یدک دار ممنوع     tow  truck  crossing  prohibited

  4- ساحبات العربات ممنوع    عبورخودروهای کشاورزی ممنوع      crossing  prohibitedagric ultural vehicles                                                                       

   5-ممنوع الدخول                         عبور ممنوع                      no  entry

   6- اَفضلیة مرور لِجهة المقابل     حق تقدم با وسیله مقابل است       give priority to vehicles from opposite direction             

   7- ممنوع الا ستدارة(ممنوع الدوران لِلخلف)          دور زدن ممنوع         no  u - turn                     

   8 - ممنوع الاتجاه للیمین               گردش به راست ممنوع                   no  right  turn                                                                              

    9- ممنوع التجاوز للسیارات                       سبقت ممنوع                    no  overtking         

  10- ممنوع المرور الدراجات الناریة         عبور موتور گازی ممنوع           passing  motorbike  ban                    

  11- استعمال آلة التنبیه ممنوع                       بوق زدن ممنوع              horn   

  12- تحدید السرعة           سرعت بیش از 50 کلیلومتربر ساعت ممنوع       minimum  speed                                                                    

   13- نهایة منع التجاوز( التجاوز مسموح )            پایان سبقت ممنوع         no  passing  end                       

   14- نهایة منع تجاوز الشاحنات            پایان سبقت ممنوع برای کامیون      the  overtaing  ban  for  trucks            

   15- ممنوع التجاوز( التخطی ) لِلشاحنات      سبقت برای کامیون ممنوع        overtaing  ban  for  trucks                                                                        

   16- الحذر للاطفال                               عبور کودکان                children  crossing          

   17- جسر متحرک                               پل متحرک                  drowbridge                         

   18- الطریق زَلَق                                راه لغزنده                    slippery  road                       

   19- الطریق یضیق مِن الجانبین               جاده باریک می شود       road  narrows  onboth  sides                                                                                                                

   20- حیوانات                            سوار کار ی                         horse back riding

   21- حیوانات                           عبور حیوانات وحشی               wild  animals                   

   22- حیوانات                            حیوانات اهلی                        domestic animals

   23 - منطقة زراعیة                    منطقه کشاورزی                    Agricultural area                                                        

   24- اِحذَر راکب الدِراجات              عبور دو چرخه سوار              no  cycling                 

   25- منحنیان اولهما للیمین                  پیچ های پی در پی            double  bend                         

   26- صخور متساقطه                       ریزش سنگ                   folling  rocks          

  27- ذو اتجاهَین(الطریق اتجاهین)      جاده دو طرفه است             two – way  traffic


نویسنده : ...
تاریخ : شنبه 25 مهر 1394
زمان : 8:22
قرآن پایه هشتم خرداد 94


                                    بسم الله الرحمن الرحیم         

                 مدیریت آموزش وپرورش شهرستان کوهبنان                                     نام ونام خانوادگی:                                             آزمون : قرآن هشتم

نام پدر:                                                                    نوبت دوم ( 1394)

شماره ردیف:                  مدرسه نمونه دولتی شهید رجایی                                                                                            مدت آزمون: 45دقیقه

ردیف

سوالات

بارم

1

جدول را با توجه به کلمات داده شده کامل کنید ( یک کلمه اضافه است)

کلمه

برکت دادیم

 

فاطر

معنی

 

قضاوت کن

 

 

 

 

پدید آورنده  -  بارَکنا  -  اُحکُم  -  اَنابوا

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

ترجمه های قرآنی را کامل نمائید

الف: لِیکونَ لِلعلَمینَ نَذیرًا       ( تا ............................................................................................. .)

ب: وَ نُریدُ اَن نَمُنَّ عَلَی اَلَّذینَ استُضعِفوا فِی الاَرضِ

    ( و ............................ ..... منت گذاریم بر مستضعفان در ............................. .)

5/1

3

در هر مورد معنای درست را مشخص نمائید

الف: قَول:  سخن               سخن گفت                        ب: اِن :   اگر             قطعًا

ج: عَلیم :  دانا              آگاه

75/

4

معنای آیات قرآنی را بنویسید

الف: اِلیه المَصیرُ  « ................... ........ ................................................»

ب: کَذلِکَ نَجزِی المُحسِنینَ  « ............................. ............................................... ............................... »

ج: وَلکنَّ اَکثَرَ النّاسِ لایَعلَمونَ « ............. ............................ ...............................................................»

5/2

5

دو ترکیب را با مقایسه کردن کامل نمایید

ترکیب اول { اَنفُسَ + ..........         اَنفُسَهُم : .......................}

ترکیب دوم { ............ + نا        ......................... خودمان }

1

6

ترجمه ترکیبات را بنویسید

الف: سراجًا مُنیرًا   ...........................................              ب: فَیُضِلَّکَ  .............................................

ج: ذِی الطَّولِ ............................................                  د: اَ فِی اللهِ شَکٌّ ...............................................

2

7

با توجه به آیات قرانی ،کلماتی را که زیر آن ها خط کشیده شده ،معنا کنید

الف: وَعدَ اللهِ لایُخلفُ الله وَعدَه و         ب: یَعلَمُ مایَلِجُ فی الارضِ

 

5/

8

گزینه صحیح را علامت بزنید

الف: قالَ یا قَومِ         گفت ای قوم من                گفت ای قوم

ب: وَ ما یَخرُجُ مِنها  

آنچه از آن خارج می شود                و چه چیز از آن خارج شد؟

ج: یَرزُقُکُم مِنَ السَّماءِ وَ الارضِ

  روزی می دهد به شما از آسمان وزمین            روزی شما از آسمان و زمین است

75/

      نمره مفاهیم:                   نمره قرائت:                  جمع نمرات:                                   « در پناه قران موفق باشید »


نویسنده : ...
تاریخ : جمعه 30 مرداد 1394
زمان : 17:35
پاسخ سوالات پیام های آسمان هفتم


دانلود:: برچسب‌ها: پاسخ سوال - پیام هفتم ,
نویسنده : ...
تاریخ : جمعه 27 فروردين 1394
زمان : 23:51
دانلود سوال تست عربی هفتم


دانلود:: برچسب‌ها: تست عربی هفتم - سوال تستی ,
نویسنده : ...
تاریخ : پنج شنبه 27 فروردين 1394
زمان : 23:35
سوال عربی8 ترم اول


بسمه تعالی

نام ونام خانوادگی:              سوالات میان ترم اول از دروس 1تا5          نام دبیرستان:

                                     کل بارم:15

 

5/.

نام هر تصویر زیر را به عربی بنویسید:(مُمرِّضَة - مُنَظَّمَة - خَبّاز )

                                            (.................)                             (............)         

1

 

25/.

 

25/.

معنی کلمات مشخص شده را بنویسید:

الف- انتَ تَقرء ینَ درسکِ بدقةٍ.

 

ب-العلماء مصابیحٌ الارضِ.

 

2

5/.

از بین کلمات داده شده مترادف (-) و متضاد(#) را مشخص کنید:

 

   ( والد – شِراء – بیع – اَب) یک کلمه اضافه است.

الف- ......... - .........            ب- ..........#.........

 

3

5/.

از بین کلمات داده شده کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید:

الف- مُدرس – الطّالب – الدَّرس – الخُبز

ب- بَصَدُقُ – نَفَعَ – تشکُرینَ – اَغرقُ

 

4

4

 

عبارات زیر را ترجمه کنید:

الف- اُختی تَعمَلُ فی المُختبر

ب- کَم یوماً نَبقی فی سَفَرةٍ.

ج- اَنَا اَعرفُ مَعنی کلماتٍ کثیرةٍ.

د- هو مُوظفٌ ویکتُبُ رسالةً اِداریةً.

ه- فی امان الله مَعَ السَّلامة.

 

5

2

احادیث زیررا ترجمه کنید:

اِنَّ العلمَ حَیاةُ القلُوب ونور الابصارِ.

مَن کَتَمَ علماٌ فکَانَّهُجاهل ٌ.

 

6

5/.

ترجمه ناقص را کامل کنید:

الف- خَیرُ الناسِ اَنفعَهُم لِلناسِ.

  بهترین مردم...... آنها برای مردم است.

ب- لِماذا تَجمعینَ الاَ خشاب مِن الحَدیقة؟

 چرا چوبهارا از باغ ................؟

 

7

5/.

ترجمه درست را انتخاب کنید:

الف- هل تعرفینَ هذه السائقةَ؟

آیا این خانم راشناختی؟                آیا این راننده را می شناسی؟

 

ب- ماذلک الشَی ء فی یَدَکَ؟

آن چیز دردستت چیست؟               چه چیزی دردستت نیست؟

 

8

5/.

درستی یا نادرستی عبارتهای را بنویسید:

 

الف- المُمرضُ شُغلُهُ قِراءةُ الرَّسائلِ.       صحیح ۝   غلط۝

ب- قَمیصُ مِن مَلابسِ النِّساء.              صحیح ۝   غلط۝

 

9

1

هرکلمه از ستون الف را به کلمه مناسب از ستون ب وصل کنید:

ب

الف

النشر

خطایا اِبنُ آدَم فیهِ

طباخ

خَیرُ مِن المال

لسان

زکاةُالعلم

العلم

هُوَ یَطبَخُ  الطعامَ

 

10

1

درعبارت زیر موارد خواسته شده را بیابید ودر جای خود بنویسید:

    « لِماذا رجعتِ قبلَساعةٍوالطالباتُ سَتَرجَعُ غَداً.»

 جمع مونث سالم (..................)

فعل مستقبل(...................)

فعل ماضی (...............)

کلمه پرسشی(................)

 

11

1

درجای خالی ازکلمه مناسب داخل کمانک استفاده کنید::

الف- ذلکَ .......یرفَعُ عَلَمَ ایران.   (المُاهدة – المُجاهد)

ب- ......... جارتی اَنَا اَعرفُکِ.   ( اَنَا – انتِ)

ج-انتَ جُندیٌّ ........ الامن فی البلاد.( تحفظُ- تحفَظانِ)

د- ........ یَکتُبُ واجباتِهِ فی المنزلِ.   (هِیَ – هُوَ)

12

5/1

با توجه به تصاویر به سوالات زیر پاسخ دهید:

 

الی اَینَ یَذهبُان هذان ولدانِ ؟

 

 

هل هذا الرجُلُ نجارٌ؟

 

 

ماذا تَفعَلُ یاولدُ؟

 

 

 

13

1

متن زیر را خوانده و به سوالات پاسخ دهید:

نحنُ اُسرة کبیرةٌ و فی بیتنا سبعةُ اشخاصٍ،اَبی الحاج مجمد فی التقاعُدِ و اُمی مُمَرَضَةٌ وَ لی اَخوان و اُختانِ.

اَخی الکبیر اسمُهُ اَحمد مُهندسُ الزِّراعیّ واَخی الضَّغیر اسمُهُ علیٌ حدادٌ وَاُختانی طالبتانِ. و بیتُنا فی ساحةِفردوسی وکُلُّنا نُحِبِّ اُسرتَنا.

 

الف- اَینَ مَنزلُ الحاج محمد؟

 

ب- کَم عَدَدُ الافرادِ فی هذهِ الاُسرةِ؟

 

ج- ما مِهنةُ عَلیٌ؟

 

د- مااسمُ وَلَدُ الکبیرِ؟َ

 

موفق باشید .

14

 دانلود:: برچسب‌ها: سوال - عربی هشتم ,
نویسنده : ...
تاریخ : پنج شنبه 27 فروردين 1394
زمان : 21:51
چند پرسش جهت امتحان شفاهی


چند پرسش شفاهی:: برچسب‌ها: پرشس های امتحان شفاهی,
نویسنده : ...
تاریخ : جمعه 8 اسفند 1393
زمان : 12:35
میازار موری که...
:: برچسب‌ها: اشعار قدیم - مور دانه کش ,
نویسنده : ...
تاریخ : چهار شنبه 8 بهمن 1393
زمان : 23:10
نمونه سوالات عربی
| ادامه مطلب...

 

باتشکر فراوان از همکار محترم آقای قطبی دبیر محترم 
دینی وعربی وقرآن که درساخت وبلاگ و ارائه نمونه 
سوالات کمال همکاری را داشته اند وبا سپاس از 
تمامی همکاران محترم که نمونه سوالات پیام های 
اسمان سال گذشته خود را در اختیار اینجانب قرار 
دادندتا برای استفاده تمامی دانش آموزان ودبیران این 
درس در وبلاگ درج شود . همکاران محترم  در صورت 
تمایل می توانند  نمونه سوالات خود را جهت استفاده 
در این وبلاگ قرار دهند .             

                                     اجرکم

عندالله


نویسنده : ...
تاریخ : شنبه 4 بهمن 1393
زمان : 20:40
شهادت هنر مردان خداست .
:: برچسب‌ها: شهید زنده ,
نویسنده : ...
تاریخ : پنج شنبه 2 بهمن 1393
زمان : 18:30
روزی خواهد آمد .
:: برچسب‌ها: یا صاحب الزمان ادرکنی ,
نویسنده : ...
تاریخ : پنج شنبه 2 بهمن 1393
زمان : 18:8
یاد شهدا
:: برچسب‌ها: شهید همت,
نویسنده : ...
تاریخ : چهار شنبه 1 بهمن 1393
زمان : 16:49
الله - فقط خدا


  

به نام یگانه معبود مهربان

 :: برچسب‌ها: تصویر متحرک - الله - خدا ,
نویسنده : ...
تاریخ : دو شنبه 15 دی 1393
زمان : 14:32
سپاس
:: برچسب‌ها: شکراً لک - شکراً جزیلا ,
نویسنده : ...
تاریخ : شنبه 13 دی 1393
زمان : 21:23
سوالات میان ترم اول از دروس دینی
| ادامه مطلب...

بسمه تعالی

نام ونام خانوادگی:             سوالات میان ترم اول از دروس 1تا5        

 نام دبیرستان:                                آذر ماه1393

 کل بارم:از 20    هر سوال 5/. نمره می باشد

توجه دایمی و مراقبت خداوند نسبت به ما نشانه ......اوست.

الف- محبت       ب- لطف        ج- بزرگواری           د- عظمت

1

استفاده درست از نعمت ............ است.

الف- بندگی انسان              ب- شکرگذاری       

 ج- سپاسگذاری     د- کار پسندیده

2


نویسنده : ...
تاریخ : شنبه 13 دی 1393
زمان : 18:59
نمونه سوالات پیام های اسمان پایه هفتم خرداد93 و نمونه سوال پیام هشتم خرداد92 شهرستان کوهبنان -
نویسنده : ...
تاریخ : یک شنبه 30 آذر 1393
زمان : 15:48

صفحه قبل 1 صفحه بعد


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.